....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุดแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด


ชื่อ-สกุล :

สายวิชา :    เทคนิคการแพทย์       กายภาพบำบัด    สนับสนุน
สถานภาพ : นักศึกษา                  อาจารย์            บุคลากร

E-Mail :  

 
รายละเอียดทรัพยากรที่ต้องการเสนอ

ชื่อเรื่อง :             ชื่อผู้แต่ง:    

ISBN:                  ครั้งที่พิมพ์:  

ปีพิมพ์:                ราคา:         

จัดซื้อได้ที่:|

ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อหากผู้ขอให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ มีงบประมาณไม่เพียงพอ

Dual
Free Web Counter