....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ขอรายการทรัพยากรที่ต้องการ


แบบฟอร์มขอรายการทรัพยากรที่ต้องการ

ชื่อ-สกุล :
สายวิชา : เทคนิคการแพทย์          กายภาพบำบัด    สนับสนุน
สถานภาพ : นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร
E-Mail :

ลักษณะข้อมูลที่ต้องการ 

1. ชื่องานวิจัย(ถ้ามี)  ภาษาไทย :  
                            ภาษาอังกฤษ:
2. ระบุหัวเรื่อง (subject) หรือ คำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ


3. ช่วงปีที่ต้องการข้อมูล ตั้งแต่ปี ถึงปี
4. ภาษาที่ต้องการ ไทย อังกฤษ ทั้ง 2 ภาษา

*หมายเหตุ
1. บริการนี้ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ เท่านั้น
2. ห้องสมุดจะจัดส่งผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมผ่านทางอีเมลล์ของผู้ขอหากต้องการ ขอบทความฉบับเต็ม กดที่นี่

Dual
Free Web Counter