....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

การขอบทความวารสารฉบับเต็ม


           ห้องสมุุดได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกสำหรับส่งคำขอถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็มจากห้องสมุดอื่น (ในกรณีที่ไม่มีเอกสารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่สามารถหาแหล่ง Dowload ได้)  หากผู้ใช้บริการต้องการขอสำเนาบทความวารสาร สามารถเข้าดูขั้นตอน
และวิธีการขอได้ ที่นี่

Dual
Free Web Counter