....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

                 
            ONE SEARCH --- สืบค้นทุกอย่างภายในที่เดียว
                                          
                               E-Journal                                    E-book
                        Academic Search Premium                             Book@Ovid
                        Annual Review                             EBook Academic Collection
                        ASM Journal                             Ebrary Database
                        BMJ Journal                             Karger Online Book
                        Cambridge Journal online                              Knovel 
                        CINAHL with Full Text                             ScienceDirect Ebooks
                        Journal @Ovid                             Thieme eBook Collection
                        Karger Online Journal                             EBook ภาษาไทย
                        Nature Online
                        Oxford University Press                                  E-Database อื่นๆ
                        Proquest Health & Medical
                            ISI Web of Science  
                        Pubmed                             KKU E-Theses
                        ScienceDirect                             Scopus
                        Springer link                             TDC (Thai Digital Collection)
                        The Cochrane Library                             Turnitin
                        Wiley-Blackwell                            

                     


                      


                           

Dual
Free Web Counter