....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดให้บริการ Tablet

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดหา Tablet ยี่ห้อ Sumsung รุ่น Galaxy Tab 2 มาให้ใช้บริการภายในห้องสมุด  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืม -คืน  โดยใช้บัตรนักศึกษาในการยืมเช่นเดียวกับหนังสือ
อ่านต่อ>>

เชิญเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสนอชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยกรอกแบบฟอร์ม "เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด" ได้ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะฯ หรือ กดที่นี่ค่ะ
อ่านต่อ>>

เชิญกด LIKE เป็นแฟนเพจของห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพิ่มช่องทางการแจ้งข่าวสาร และบริการใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทาง Facebook โดยสามารถเข้าไปเป็นสมาชิิกได้ที่ http://www.facebook.com/amslibkku 
อ่านต่อ>>

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดทำเว็บไซต์ใหม่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว  ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาภายในเว็บฯ นอกจากจะมีช่องทางสืบค้นข้อมูล  และรวบรวมแหล่งข้อมูลด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดแล้วยังมีบริการออนไลน์ ต่าง ๆ  อาทิเช่น  การขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด  เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด  และการขอรายการทรัพยากรที่ต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้ทางห้องสมุดยังได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) เพื่อความเป็นสกล และสามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บผ่านทาง Social Network ได้อีกด้วยสามารถเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ http://amslib.kku.ac.th
อ่านต่อ>>

การขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดผ่านเว็บไซต์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำระบบการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด สำหรับจัดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ เพื่อความสะดวกในการขอ และไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าดูขั้นตอนและวิธีการ  "การขอถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม"  ได้ที่เมนู "ช่วยเหลือ" ด้านซ้ายมือ
อ่านต่อ>>

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ฉบับเต็มชนะการประกวดนวัตกรรมคณะ ปี 2554

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์  (http://amspro.kku.ac.th) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ฉบับเต็มของนักศึกษาในคณะเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน พัฒนาโดยห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลระดับดีมากประเภทการพัฒนานวัตกรรมในงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS Share & Lern 2011 และรับมอบเกียรติบัติพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาทจากคณบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 33 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554                     
อ่านต่อ>>

บริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดภาคต้นปีการศึกษา 2554

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำหนดให้บริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการยืม-คืนในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2554 ณ เคาเตอร์ ยืม-คืน ของห้องสมุด โดยแสดงหลักฐานคือ 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา   2.หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคต้น ปีการศึกษา 2554  
อ่านต่อ>>

เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 10 ตุลาคม 2554 ดังนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เปิดบริการเวลา 09.00-16.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ  
อ่านต่อ>>

จัดอบรมแนะนำการสืบค้นข้อมูล

เมื่อวันที่ 14 ก.พ ที่ผ่านมาห้องสมุดได้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ 1. แนะนำห้องสมุดและบริการของห้องสมุด 2. การสืบค้นข้อมูลจาก OPAC 3. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Ovid ซึ่งเป็นบานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม และ 4. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำภาคนิพนธ์ต่อไป
อ่านต่อ>>
Dual
Free Web Counter