คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX.
MD02
โควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 30 มิ.ย.60
*******************

ppt

service ed
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                  
คณะแพทยศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....

*******************************************************************************************
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการการรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
คลิกที่นี่

*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปลี่ยนแปลงค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการการรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 โดยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MDX)
คลิกที่นี่
*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU