คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX.
MD02
โควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 30 มิ.ย.60
*******************

ppt

service ed
 
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                  
ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน..สู่เว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

*******************************************************************************************
ประกาศ
ายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครั้งที่
1/2
คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์  คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการการรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
คลิกที่นี่

*******************************************************************************************
ประกาศ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้องดำเนินการจัดส่งมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
คลิกที่นี่ 1 /  คลิกที่นี่ 2
*******************************************************************************************
 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU