คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX. ยังไม่เปิดรับสมัคร
MD02. ยังไม่เปิดรับสมัคร
โควต้า มข.ยังไม่เปิดรับสมัคร
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 30 มิ.ย.60
*******************

ppt
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                  
คณะแพทยศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....

*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ให้ยกเลิกฉบับเดิม (1186/2560) ให้ใช้ฉบับนี้แทน คลิกดูรายละเอียดที่นี่
*******************************************************************************************

Link BMAT :https://www.britishcouncil.or.th/exam/professional/uk-university-admission/biomedical

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU