คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX.
MD02
โควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 30 มิ.ย.60
*******************

service ed

 
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                  

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ....ยินดีต้อนรับ....*******************************************************************************************
การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โครงการ กสพท.
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

*****************
กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์  คลิกที่นี่
แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์  คลิกที่นี่

*****************


*******************************************************************************************
 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU