Phase I : ศึกษา หมวดหินภูทอกโครงสร้างโค้งงอและแตกหักของ หมวดหินปิดทับ

และชุดหินโคราชเส้นทางขอนแก่น-ดอนดู่-เขื่อนน้ำพอง-วัดคำหัวช้าง-ขอนแก่น

รูปภาพตัวอย่างหินโผล่

 

 

BACK

HOME