ศูนย์เลสิค

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ดวงตาสดใสหมายถึงคนมีความสุข สุขภาพตากายและใจที่ดี

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาตร์ มข. เป็นศูนย์บริการรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ซับซ้อนเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นสถาบันฝึกอบรม และผลิตจักษุแพทย์เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคนี้จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการบริการผู้ป่วยโรคตาให้ครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการแก้ปัญหาสายตาด้วยเลสิค นอกจากจะเป็นศูนย์เลสิคที่รองรับผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์เลสิคที่ให้บริการครอบคลุม ถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า จะเป็นประชาชนในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนประเทศเวียดนามและประเทศข้างเคียงได้อีกด้วย ศูนย์เลสิคแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ได้ระดับมาตรฐานสากลประกอบด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดสายตาผิดปกติ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สามารถให้บริการให้กับผู้ที่มีสายตาผิดปกติตลอดจนเป็นสถาบันอบรมที่มีความทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ LASIK เลสิค เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาว โดยกำเนิด และ สายตาเอียง)โดยใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome แยกชั้นกระจกตาให้มีความหนา ประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตาทั้งหมด แล้วใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตา ชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้ง ของกระจกตาโดยรวม แล้วจึงปิดผิว กระจกตาเข้าที่เดิม การรักษาด้วยวิธีเลสิค LASIK แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. Standard Pro LASIK เป็นการรักษาโดยใช้วิธีเลสิค LASIK คือจะทำการแยกชั้นกระจกตาหนาประมาณ 160ไมครอน แล้วเปิดขึ้น เพื่อทำการยิงแสงเลเซอร์ในโปรแกรมการรักษาแบบมาตรฐานเพื่อปรับความโค้งของกระจกตาด้านใน หลังจากนั้นจึงปิดกระจกตาด้านบนลงมา ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที กระจกตาจะติดกันสนิท ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการรักษา ในระดับสายตาสั้นและสายตาเอียง ไม่เกิน 600 และรูม่านตาเล็ก โอกาสเกิดภาวะแสงกระจายน้อยวิธีนี้ควรพักผ่อนมากๆ หลังทำการผ่าตัดวันแรก หลังจากนั้นสามารถใช้สายตาได้ แทบไม่มีอาการปวดตาเลย ความสามารถในการมองเห็นหลังทำประมาณ 80% และจะดีขึ้นเรื่อยๆในสัปดาห์แรก และจะคงที่ประมาณ 1 เดือนไปแล้ว 2. Super Ultra LASIK เป็นการรักษาโดยใช้วิธีเลสิค LASIK คือจะทำการแยกชั้นกระจกตาหนาประมาณ 160ไมครอน แล้วเปิดขึ้น เพื่อทำการยิงแสงเลเซอร์ในโปรแกรมการรักษาด้วยเทคโนโลยี Zyoptix Wave front คือการใช้เครื่องมือตรวจวัดความผิดเพี้ยนของการรวมแสงของกระจกตา ในแต่ละจุดอย่างละเอียด จากนั้นนำมาคำนวณด้วยโปรแกรมการคำนวณเพื่อสร้างรูปแบบการยิงเลเซอร์ ที่เหมาะสมสำหรับดวงตาแต่ละข้าง ซึ่งวิธีนี้ เหมาะกับการรักษาในระดับสายตาสั้น และสายตาเอียง ไม่เกิน 1200 และรูม่านตาค่อนข้างโตหรือเนื้อกระจกตาน้อย มีโอกาสเกิดภาวะแสงกระจายมาก วิธีนี้ควรพักผ่อนมากๆ หลังทำการผ่าตัดวันแรก หลังจากนั้นสามารถใช้สายตาได้ แทบไม่มีอาการปวดตาเลย ความสามารถในการมองเห็นหลังทำประมาณ 80% และจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในสัปดาห์แรก และจะคงที่ประมาณ 1 เดือนไปแล้ว
ที่ตั้งศูนย์เลสิค อยู่ที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.::เอกสารแนะนำหน่วยงาน::.