Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

>>มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรม "วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 21

>>“แพทยศาสตร์สงกรานต์  สำราญงานวัด อนุรักษ์พลังงาน  สืบสานประเพณีไทย”

>>โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP)

>>งานประชุมวิชาการนานาชาติ Frontier Parasitological Research Network in Greater Mekong
Sub region 26 พฤษภาคม 255
8

>>โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น สปสช. จัดงานวันไตโลก

อ่านทั้งหมด
   

เกี่ยวกับวันสงกรานต์

กินยาก่อนอาหาร – หลังอาหารนั้นสำคัญไฉน 5 สุดยอดแอพฯ สุขภาพแห่งปี มีติดเครื่องไว้หรือยัง
อ่านทั้งหมด    

เลือกน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืช
   
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนมกราคม 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนกุมพาพันธ์ 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนมีนาคม 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนเมษายน 2558

อ่านทั้งหมด

 
 
 
 
 
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th