ความหมายของคำสรรพนาม

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนนาม เพื่อไม่ต้องกล่าวนามซ้ำ
หรือเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนาม เช่น

เรียกแทนตัวเองว่า ผม หรือเรียกเพื่อนว่า เธอ เป็นต้น