• ซ่อมไฟส่องสว่าง

  ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนนบริเวณหมูู่บ้านศรีฐาน

  อ่านต่อ »

 • สู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ

  พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

 • ซ่อมบำรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

  งานไฟฟ้าทำการซ่อมบำรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง วงจร ที่ 2 และ 4 บริเวณถนนทางออกประตู ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

  อ่านต่อ »

 • ไฟฟ้าดับ

   

  อ่านต่อ »

 • ต้นไม้โค่นทับสายไฟฟ้า

  ต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟฟ้าแรงต่ำขาดบริเวณ ม.มอดินแดงกลาง

  อ่านต่อ »

 • ไฟฟ้าดับวงจรที่ 1

  เหตุไฟฟ้าดับวงจรที่ 1 เช้าวันที่ 15-07-57

  อ่านต่อ »


สอบถามข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา

บุคลากรผู้พักอาศัยในที่พักสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสอบถามข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาได้ที่ facebook page หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 


Latest News

 • ปิดเส้นทางจราจร บริเวณการก่อสร้าง วงเวียนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มข. ทั้งนี้ ตั้งแต่ 13 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามแผนที่)

  อ่านต่อ»

 • งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการขั่วคราว
  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบพบ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 05.00-09.00 น.

  อ่านต่อ »

 • อ่านต่อ»