จดหมายข่าวประจำเดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นักศึกษาแพทย์ มข. รับทุนการศึกษาจากผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ผศ.พญ. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์
โดยมี Mrs. Helena Mencer ผู้ซึ่งประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ แต่รอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาลจากแพทย์ไทย
เป็นอย่างดี เป็นผู้มอบ

ผศ.พญ. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร กล่าวว่า กองทุน Vivian Scholarship Fund และ Soroptimist International of Dusit , Thailand โดย Mrs.Helena Mencer เป็นผู้ก่อตั้งกองทุน โดยนำชื่อลูกสาว Vivian ที่เสียชีวิตจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มาเป็นชื่อกองทุนว่า Vivian Scholarship Fund เพื่อต้องการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ เริ่มให้ทุน
ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และในปีการศึกษา 2552 ได้เพิ่มจำนวนทุนอีก 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เช่นกัน รวมผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย

คุณ Cathy Barnett นายกสโมสร Soroptimist International of Dusit , Thailand และ คุณ ปัฐมา ตรียกูล อดีตนายกสโมสรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา Vivian Scholarship Fund และ Soroptimist International of Dusit , Thailand ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท และได้สัมภาษณ์นักศึกษา
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มข. โดยนักศึกษาผู้รับทุนรายใหม่ทั้ง 4 ราย ทางสโมสรฯ จะเดินทางมามอบทุน การศึกษาให้อีกครั้งหนึ่ง

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร์

สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการจัดเป็นสาขาอันดับ 1 ของประเทศ

สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสาขาวิชาอันดับ 1 ของประเทศ จากผลการจัดอันดับ Top Academic & Research Institute in Top 100 Research Subject Areas of Thailand โดยพิจารณาจากจำนวนของผลงานตีพิมพ์ในช่วง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งการจัดลำดับใช้ข้อมูลจาก Science Citation Index, Social Science Citation Index และ Arts and Humanitties Citation Index Databases Through ISI Web of Knowledge ของสาขาต่าง ๆ

โดยมีผลการจัดอันดับในสาขาที่อยู่ในระดับ Top ranking ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ 4 สาขา คือ Agronomy
(พืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์) , Mathematics, Applied Mathematics และ Construction & Building Technology ในขณะที่ ม. มหิดล ติดอันดับ Top ranking 38 สาขา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 สาขา, ม. เชียงใหม่ 10 สาขา และ ม. สงขลานครินทร์ 5 สาขา

คณะเกษตรศาสตร์ รายงาน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา มข.

วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร มข. นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต
อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา นายสมนึก ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ และนายภาคภูมิ ทิทา ร่วมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำนักศึกษา มข. ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ นายกองค์การนักศึกษาและทีมบริหาร นายเฉลิมพล แสงแก้ว ประธานสภานักศึกษาและทีมบริหาร และ นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาและทีมงาน ณ สวนอาหารลีลาวดี บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน ตลอดจนได้ทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

โอกาสนี้ อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้นำนักศึกษา โดยกล่าวว่า“ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้นำนักศึกษาทุกคนที่ได้เสียสละกำลังกายและใจ ในการอาสามารับหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษานี้และหวังว่าการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเอง ที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตน จนสามารถจบเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคต”

ภาพ/ข่าว โดยกองกิจการนักศึกษา


ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

เผยโฉม “ข้าวเม่าพื้นบ้าน” สู่อาหารสำเร็จรูปมาตรฐานสากล

ปัจจุบันกระแสตื่นตัวต่อการรักสุขภาพ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในการบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติ หรือ Health Food อย่างแพร่หลาย แต่ด้วยสภาวการณ์เร่งรีบในตอนเช้าสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่สับสนวุ่นวาย เพื่อที่จะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปเรียนทำให้เราไม่ค่อยใส่ใจในการรับประทานอาหารมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน
ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของครอบครัวยุคใหม่ ทำให้อาหารเช้าซีเรียล อาหารสำเร็จรูปมื้อด่วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ผศ.ดร. วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานจัดแถลงข่าว นักวิจัย มข. พบสื่อมวลชน เผยโฉมผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าพื้นบ้านสู่อาหารสำเร็จรูป ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ที่วิจัยพัฒนาข้าวเม่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบซีเรียล สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร เปิดเผยว่า  ข้าวเม่า มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีความหอม มีสีเขียวธรรมชาติของเมล็ดข้าว คุณค่าทางอาหารคล้ายกับข้าวกล้อง เป็นข้าวที่ยังไม่สีเอารำออกจึงมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ครบถ้วนการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. เมื่อปี 2542 การวิจัยจะคงคุณค่าทางอาหารและความหอมของข้าวเม่าไว้ ทั้งสามารถเก็บไว้ได้นาน ด้วยนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปแปรรูปเม็ดข้าวให้กลายเป็นแป้ง และทำให้เมล็ดข้าวยังคงคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ

การศึกษาวิจัยได้เลือกพื้นที่การทำข้าวเม่าของบ้านน้ำอ้อม ต. น้ำอ้อม อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และการทำข้าวเม่าของบ้านโพธิ์ศรี
อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเม่าแห้งจากข้าวเปลือก ใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น
ทำให้ข้าวเม่ามีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน


ผลจากการวิจัยดังกล่าว ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป หรือ ข้าวเม่าซีเรียล สามารถเก็บไว้นานถึง 8 เดือน มีลักษณะคล้ายกับผลิตภัณฑ์ธัญพืชซีเรียลของต่างประเทศ นำไปผสมกับนมสดรับประทานเป็นอาหารเช้า ซึ่งสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ซีเรียลของต่างประเทศได้ จุดที่ได้เปรียบคือต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เพราะวัตถุดิบสามารถปลูกได้เองทั่วไปในภาคอีสาน ทั้งยังนำมาแปรรูปได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มข้าวเม่าให้ได้รับการยอมรับในตลาดสากล

อาหารเช้าข้าวเม่า เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องเร่งรีบออกจากบ้านในชั่วโมงเช้า สามารถนำข้าวเม่าอาหารเช้ามาผสมนมสดรับประทาน เช่นเดียวกับอาหารเช้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย และคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะวิตามินบี ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส ส่งผลดีต่อสุขภาพทำให้สุขภาพจิตดี มีความตื่นตัว มีสมาธิสูง ช่วยปรับระดับกลูโคสและสารอาหารรองในสมอง ช่วยให้ระบบการทำงานของสมองดี

ผศ.ดร.วิเชียร กล่าวอีกว่า ระหว่างนี้ ซีเรียลข้าวเม่า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ อย. เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้าโอทอป โดยพร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาเป็นข้าวเม่าซีเรียล เชื่อมั่นว่าหากมีการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าอาหารเช้าซีเรียลจะสามารถก้าวสู่ตลาดอาหารเช้าสากลได้อย่างแน่นอน

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

นายอนุรักษ์ อรัญญนาค นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งมี รศ. ดร. สนั่น จอกลอย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Breeding for aflatoxin resistance using drought tolerance traits in peanut (Arachis hypogaea L.).

นายอนุรักษ์ อรัญญนาค ได้ไปศึกษาและดูงานวิจัยที่ Department of Primary Industry เมือง Kingaroy รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างเดือนกันยายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา 8 เดือนร่วมกับ Dr. G.C. Wright และ Dr. Nageswara Rao Rachaputi นักวิจัยของสถาบันดังกล่าว และยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักวิจัยระดับแนวหน้าท่านอื่น
ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการเกษตร เทคนิควิธีการทำงานวิจัยทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยได้ในอนาคตอีกด้วย

นักศึกษา มข. รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นักศึกษา มข. 6 คน ประกอบด้วย
นายมนตรี กรมทำมา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายวิวัฒน์
กำประโคน คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 นายศิริชัย คำใสย์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายวสันต์ มีคุณ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายเฉลิมพล แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ นายชัยชนะ แสนศักดิ์ วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 2 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียน นิสิต
นักศึกษาจากทั่วราชอาณาจักร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรางวัล


ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

คณะแพทยศาสตร์ยกทีมดูงานเว็บไซต์ มข.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  ทีมพัฒนาเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.พญ. เสาวนันท์ บำเรอราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  เจ้าหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์  นายธัญญา ภักดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  และ นายชุมพร พารา
เว็บมาสเตอร์งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผศ. ดร. วินัย ใจขาน บรรยายพิเศษและกล่าวถึงความสำเร็จของการบริหารเว็บไซต์ มข. ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ได้มีนโยบายและแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาระบบข่าว โดยใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการขับเคลื่อน มีการเปลี่ยนโฉมหน้าเว็บไซต์ให้ทันสมัย สร้างการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเปิดช่องทางให้สมาชิกเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ได้ส่งข่าวผ่านเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอและได้ข่าวสารที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังจัดอบรมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเขียนข่าว และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีผู้ติดตามเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการถูกจัดอันดับให้เป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมอันดับที่ 160 ของโลก จากการจัดอันดับของ 4 International Colleges & Universities เมื่อปี 2008 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าความสำเร็จดังกล่าว เป็นความสำเร็จร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้าน อ.พญ. เสาวนันท์ บำเรอราช กล่าวว่า มีความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี เป็นครอบครัวเดียวกัน และได้ทราบแนวทางที่จะดำเนิน งานเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางด้านการผลิตสื่อเว็บไซต์และด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

องค์การนักศึกษา มข. สัมมนาเตรียมความพร้อมให้พี่เลี้ยงน้องใหม่ข่าว/ภาพ โดยกองกิจการนักศึกษา
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา มข. จัดสัมมนา
พี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย โอกาสนี้ ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย นายสมนึก ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์รัฐการ บัวศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

นโยบายการกระจายอำนาจ สู่การตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบด

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง “คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี” เพื่อกำกับ ดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ให้ครบวงจรและครอบคลุมงานทุกด้านของสำนักงาน ประชุมนัดปฐมฤกษ์ 28 เมษายน ที่ผ่านมา พิจารณารวดเดียว ทั้งระดมสมอง
หาแนวทาง เทคนิค วิธีการบริหารสำนักงานสู่ความเป็นเลิศ และกำหนดวิธีปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรสำนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1520/2551 เรื่อง คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และออกคำสั่งที่ 3871/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน ประกอบด้วย คลังจังหวัดขอนแก่น และ นายอภัย ประกอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3 คน ประกอบด้วย รศ. ลำปาง แม่นมาตย์, รศ. อำนวย คำตื้อ และ นายวีระกุล ชายผา เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดีทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ โดยมี หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ นางเกษมสุข ด้วงแพง และ นางสาวสิรภัทร โสจันทร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคำสั่งนี้มีผลให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือ กำหนดนโยบาย จัดระบบบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการพิจารณางานในรอบปี ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็น จัดระบบบริหารงาน พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพของสำนักงาน นอกจากขอบข่ายภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิการบดีได้มอบภารกิจเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นสังกัดสำนักงานอธิการบดี และให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญ 6 , 7-8 เชี่ยวชาญ ระดับ 9 เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อช่วยคัดกรองคุณสมบัติและการสร้างผลงานก่อนนำเสนอในขั้นตอนต่อไป

นายภมรพล ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการฯ เผยว่า สำนักงานอธิการบดีมีภารกิจ และขอบข่ายงานที่ครอบคลุมกิจการเกือบทุกด้าน ของการสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย บุคลากรในสังกัดมีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อนำการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยให้การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีมุ่งสู่การบริหารอย่างมีระบบ ระเบียบและประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยจัดประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบ หมายนโยบาย ขอบข่าย ภาระหน้าที่แก่คณะกรรมการฯ เป็นเบื้องต้น

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ การร่วมระดมสมองหาแนวทาง เทคนิควิธีนำการบริหารสำนักงานสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน การกำหนดวิธีปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรสำนักงาน โดยเน้นเรื่องการอ่านผลงาน เพื่อให้การดำเนินงานของขบวนการขอกำหนดตำแหน่งนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น, การจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานฯ ที่ แต่เดิมให้แต่ละกองแยกทำผลงาน ซึ่งก่อ ให้เกิดผลเสีย คือยากต่อการจัดประเมิน และตรวจสอบประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน นโยบายใหม่เน้นการกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับกองมีอำนาจตัดสิน พิจารณาผลงานเด่นของกอง เพื่อนำเสนอสำนักงานอธิการบดีจัดทำรายงานประจำปีของทุกกองรวมกันเพียง 1 ชุด คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะจัดประชุมพิจารณางานทุก 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาปฏิบัติงาน นี่คืออีกหนึ่งความท้าทาย ของการกระจายอำนาจ ในส่วนของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่องานราชการได้ที่ คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ


ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ประชากร มข. แสดงพลังร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวงจัดนิทรรศการ “ไม้ของพ่อบนมอดินแดง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 กรมป่าไม้และกองทัพบกได้จัดโครงการ
“ พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชา ภิเษก” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมบริเวณสนามกีฬาสีฐาน และพื้นที่โดยรอบ มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 5, 000 คน

ในงานดังกล่าวกระทำพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง ในเวลา 08.30 น. ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่โครงการส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พล.ท. วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล
แม่ทัพภาค 2 ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย ปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี ผศ.ดร.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ นาย ภมรพล ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมพิธีและปลูกต้นไม้ในโครงการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี กล่าวว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง
ที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อลูกหลาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นบนพื้นที่ 5 ,500 ไร่ ได้มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อการนี้ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้ง นักศึกษา ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีการตั้งคณะกรรมการด้านการใช้ประโยชน์และการดูแลพื้นที่ป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อกำกับนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนทำให้ปัจจุบันพื้นที่มหาวิทยาลัย ขอนแก่นที่ในอดีตเป็นผืนดินที่แห้งแล้ง กลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดที่ฟอกมลพิษและให้อากาศบริสุทธิ์แก่ชาวขอนแก่น เป็นเสมือนโอเอซิสของคนอีสาน และเป็นสถานที่ ๆ ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
การดำเนินโครงการครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่จะยังประโยชน์อย่างยิ่ง ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณกับทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกัน
จนเกิดงานในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับผืนป่าที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในวันนี้ ไว้เพื่อการดูแลให้เจริญงอกงาม สร้างประโยชน์เป็นร่มเงาที่สวยงามแก่ประชาชนและผู้มาเยือนต่อไป

งานนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างพร้อมเพรียงกันสวมเสื้อสีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก

นิทรรศการ ไม้ของพ่อบนมอดินแดง

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้จัดนิทรรศการ
“ ไม้ของพ่อบนมอดินแดง” โดยนำภาพของต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้เมื่อคราวเสด็จฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ต้น คือต้นกัลปพฤกษ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ต้นประดู่แดง ณ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2517 และ ต้นกัลปพฤกษ์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533 โดยนำมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนผู้สนใจได้ชื่นชมพระบารมีและชื่นชมความเจริญงอกงามของต้นไม้ทรงปลูก พร้อมด้วยนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก

คณะวิทยาการจัดการ มข. แถลงข่าวเปิดตัว “อีสานโพลล์”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ คณะวิทยาการจัดการ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดตัว “อีสานโพลล์” และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของคณะฯ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ (ชั้น 6) อาคาร MS.02 โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์พงศ์พันธุ์  ศรัทธาทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  และ ผศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติมาร่วมงาน          

หลังจาก รศ. มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานแล้ว ได้แถลงถึงความก้าวหน้าของคณะฯ ในด้านการผลิตบัณฑิตใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบิหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะเปิดโครงการพิเศษสาขาการจัดการกอล์ฟ และสาขาการจัดการเพิ่มขึ้น ตลอดจนจะเปิดโครงการสอนหลักสูตรปริญญาเอก และในปี 2551 คณะฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ” และโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค”

ผศ.ดร.กัลปพฤกษ์
ผิวทองงาม

จากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผลการ
จัดทำ “อีสานโพลล์” ของคณะวิทยาการจัดการ ว่าเป็นสิ่งที่ดี มีผลถึงความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและชุมชน อันเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็น “ศูนย์รวมองค์ความรู้ของภูมิภาค” ด้วย

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำ “อีสานโพลล์” ว่า
สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ ได้พยายามทำให้นักศึกษาของคณะฯ ได้นำหลักวิชาการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีสาน โครงการจัดทำ “ อีสานโพลล์” จึงได้เกิดขึ้น และได้ทำวิจัยสำรวจความคิดเห็น ของชาว อีสาน เรื่อง “ ชาวอีสานวางแผนใช้เช็คช่วยชาติอย่างไร”   เรื่อง “ พฤติกรรมการดูหมอลำของชาวอีสาน” (เกิดจากแนวความคิดของคณะนักศึกษาทีมงานจัดทำ อีสานโพลล์) และเรื่อง “ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย /รายได้ ของคู่สมรสชาวต่างชาติ” โดย อาจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการประจำศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน) เป็นหัวหน้าโครงการจัดทำ “ อีสานโพลล์”  และมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ระดับ ป. ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3  จำนวน 15 คน
และนักศึกษาระดับ ป. โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการตลาด จำนวน 3 คน ร่วมจัดทำโพลล์ดังกล่าว

อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ หัวหน้าโครงการจัดทำ “อีสานโพลล์” ได้แถลงถึงผลงานวิจัย 3 เรื่อง คือ “ชาวอีสานวางแผนใช้เช็คช่วยชาติอย่างไร” โดยได้สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของชาวอีสาน ต่อเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2552 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีคุณสมบัติได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 446 คน ที่อาศัยอยู่ใน 19 จังหวัดของภาคอีสาน พบว่า 77.4%
เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาล  และแนะว่า ควรให้กลุ่มเกษตรกรด้วย

อ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์

ส่วนเรื่อง “พฤติกรรมการดูหมอลำของชาวอีสาน” ได้สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของชาวอีสาน ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2552 จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน 19 จังหวัดของภาคอีสาน จำนวน 454 คน โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว พบว่า 69.4% คนอีสานส่วนใหญ่ยังชอบดูหมอลำ และชื่นชอบการแสดงหมอลำ เหตุผลสำคัญที่สุด 51.9% คิดว่าสถานที่การแสดงไม่มีความปลอดภัย และมีการดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกรงว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาท แต่ปัจจุบัน VCD เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการดูหมอลำของชาวอีสาน มากขึ้น เพราะสะดวก ประหยัด และปลอดภัย แต่ชาวอีสานยังชอบชมการแสดงสดเพียงอย่างเดียวมากที่สุด 46.4%  และการแสดงช่วงตลก ยังครองใจคนดู เพราะมีความชื่นชอบมากที่สุด 41.2% หมอลำจึงเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่กำลังผนวกเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และทัศนคติของชาวอีสาน ต่อเอกลักษณ์ของตน
ซึ่งจะเปลี่ยนไปเช่นไรต่อจากนี้ หน่วยงานทางวัฒนธรรมต้องให้ความสำคัญ และเข้ามาดูอย่างใกล้ชิด


ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

นักวิชาการตื่นตัว จรรยาบรรณสัตว์ทดลองยกระดับมาตรฐานผลงานวิจัยสู่สากล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานงานวิจัยที่มีความเที่ยงตรง ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติบนพื้นฐานของจริยธรรม จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานสัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามกำกับดูแลโดยยึดแนวทางที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้นักวิจัยต่างตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว เชื่อว่าในอนาคตจรรยาบรรณจะถูกยกระดับสู่การเป็นกฎหมาย

ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานสัตว์ทดลองฯ ให้สัมภาษณ์
กับผู้สื่อข่าวว่า ในประเทศเรามีการวิจัยทดลองเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้สัตว์ทดลอง เช่น งานด้านการทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือการสอนในสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยต้องการผลที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เมื่อผลงานออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวาง
ซึ่งส่วนสำคัญประการหนึ่งจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้อง
และมีจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีข้อมูลแสดงการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ด้วย ทำให้นักวิจัยมีความตื่นตัวเป็นอันมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานสัตว์ทดลองฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง
ซึ่งผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสัตวแพทย์ และเกษตรศาสตร์
อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากกรมปศุสัตว์ เพื่อการให้คำแนะนำ ติดตามรับรองการใช้สัตว์ทดลองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิจัยแห่งชาติกำหนดไว้ ซึ่งต่อไปเพื่อให้มีความเป็นสากลอาจต้องมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม


ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์


ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า การเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีมาตรฐานจะช่วยยกระดับงานด้านวิทยาศาสตร์ แต่การใช้สัตว์ทดลองจะทำโดยไร้ขอบเขตไม่ได้ ด้วยต้องคำนึงว่าสัตว์ทดลองเป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกัน การทำงานต้องอยู่บนฐานที่มีเมตตาธรรม การใช้ชีวิตสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจำนวนการใช้อย่างเหมาะสม คือใช้สัตว์ให้น้อยที่สุด แต่ได้ผลสูงสุด ซึ่งนักวิจัยต้องเขียนระบุไว้นับแต่เริ่มเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้ง การบันทึกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองเป็นข้อมูลในการใช้สัตว์ในครั้งต่อ ๆ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก โดยในต้นปี 2553 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเริ่มดำเนินการเพื่อให้การเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองในโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐาน

ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ ยังได้กล่าวในตอนท้ายว่า เรื่องของจรรยาบรรณสัตว์ทดลองในบ้านเรากำลังจะไปสู่การเป็นกฎหมายในอนาคต เช่นเดียวกับหลายประเทศ ซึ่งจะมีข้อกำหนด และบทลงโทษอย่างชัดเจน ทำให้นักวิจัย นักวิชาการต่างต้องเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งคณะกรรมการร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จะจัดอบรม
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการกำกับดูแล ทั้งนี้ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการและนักวิจัย เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์ คาดว่าจะมีผู้สนใจมาร่วมงานจำนวนมาก

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ /รายงาน

คณะแพทยศาสตร์ ติวเข้มบุคลากรชำนาญงานศัลยกรรมอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มข.  รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advance Trauma Life Support จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้หลายท่านมาเป็นวิทยากร

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เลือกบุคคลและชนชั้นวรรณะ การที่สถานพยาบาลมีแพทย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ

มีทักษะสูงเพื่อรับผู้บาดเจ็บ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยิ่ง เพราะหากผู้บาดเจ็บมาถึง แต่สถานพยาบาลขาดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่ชำนาญ หรือมีความรู้ทางด้านนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อฟื้นฟู และเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการศัลยกรรมอุบัติเหตุ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริบาลผู้ป่วยทางอุบัติเหตุศัลยกรรม เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของแพทย์ ที่ปฏิบัติงานทางศัลยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน ให้สามารถแก้ไขสภาวการณ์ต่าง ๆ ทางศัลยกรรมได้เป็นอย่างดี ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน สำหรับวันแรกเป็นการบรรยายทางวิชาการ
และฝึกกับผู้ป่วยจำลอง ส่วนวันที่สองเป็นการผ่าตัดและฝึกกับสัตว์ทดลอง โดยมีผู้เข้าอบรมจากภายคณะแพทยศาสตร์ 40 คน และจากภายนอกคณะฯ 40 คน

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร

นศ. บัณฑิตวิทยาลัยกว่า 1,800 คน ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552

วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.
ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าศึกษา สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมดจำนวน 1,858 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 152 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 7 คน ระดับปริญญาโท 1,612 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 87 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า บังกลาเทศ ภูฏาน จีน ญี่ปุ่น ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าศึกษาร่วมด้วย.


ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

มข. ประสบความสำเร็จในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยซิหนาน

ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์  สถาบันขงจื้อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การนำของ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัยซิหนาน ( Southwest University)  วิทยาเขตเปยเปย และวิทยาเขตหลงชาง  ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก Prof. Chong Naiqing รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร Mr. Li Hang รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดนตรี Mr. Wang Rongchai รองอธิการบดีวิทยาเขต
หลงชาง

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์จรัญ  กาญจนประดิษฐ์ อาจารย์ชัยญะ หินอ่อน และ อาจารย์วิชิต ภักดีรัตน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

นอกจากการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมแล้ว คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของวิทยาลัยดนตรี และวิทยาลัยจิตรกรรมประติมากรรมฯ มหาวิทยาลัยซิหนาน ด้วย…

มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง

คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยง และการใช้สัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมอันประกอบด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาได้รู้ถึงหลักการ ประโยชน์ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่อการเพิ่มคุณภาพของผลงานทั้งด้าน การสอน การวิจัย การทดสอบและการผลิตชีววัตถุ ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ ทดลองให้ได้มาตรฐานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเวลา 07.30 น. เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง จากนั้น เวลา 9.00 น.
จะเป็นพิธีเปิดงาน และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง..เพื่อใคร ? การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล หลักและการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ทดลองเพื่อใช้ในงานวิจัย ซึ่งผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-3528

มข. จัดประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2552 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยหลักสูตร การบริการวิชาการ แก่สังคม ภูมิภาค และประเทศชาติ
ที่ห้องประชุม 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
ท่ามกลางคณะผู้บริหารและนักวิชาการ คณาจารย์ประจำคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 50 คน หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ทิศทางการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุรพงษ์ มาลี สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์” จากนั้น รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ได้เสวนากลุ่ม เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์”

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานให้มีความเข้มแข็ง

คลังจังหวัดอำนาจเจริญดูงานแก่นตะวัน

วันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คลังจังหวัดอำนาจ เจริญ พร้อมด้วยเครือข่ายสมาชิกจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ได้เข้ารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพืชแก่นตะวันและเยี่ยมชมแปลง ทดลองแก่นตะวัน ที่แปลงทดลองพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร. สนั่น จอกลอย นักวิจัย เป็นผู้บรรยาย
และพาเยี่ยมชมแปลง ซึ่งการเข้ารับข้อมูลและเยี่ยมชมแปลงทดลองแก่นตะวันในครั้งนี้ ทางคลังจังหวัดอำนาจเจริญ จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยคณะเกษตรศาสตร์


ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

ม.ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพครูคณิตฯ ให้ก้าวไกลระดับนานาชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการศึกษาแบบชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach)” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทย ที่ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะอำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรม ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานการจัดอบรม ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติตามโครงการแก่ผู้เข้าร่วมอบรม  และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ท่ามกลางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมกว่า 450  คน    


หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีการสอนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอุปนายก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้บรรยายร่วมกับ Prof. Masami Isoda   ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นทางด้าน  “ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด  (Open  Approach)”  ซึ่งวิธีการศึกษาในรูปแบบนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น และมีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า  100  ปี  ถือเป็นประเทศที่มีการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ  Top 5  ของโลกมาโดยตลอด จากการสอบวัดความสามารถระดับนานาชาติ วิธีการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไปในหลายประเทศทั่วโลก  รวมทั้งในกลุ่มประเทศเอเปค ตั้งแต่ปี 2006-2008  และได้รับการยอมรับจาก 17 ประเทศเข้าร่วมโครงการในครั้งนั้น 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี เผยว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การผลิตครูคณิตศาสตร์แบบใหม่ สำหรับหลักสูตรครู 5 ปี โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดให้มีรายวิชาเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย และการบูรณาการความรู้เชิงการสอนกับเนื้อหา และกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาทดลองใช้ตลอด 5  ปี ของหลักสูตรดังกล่าว  อีกส่วนสำคัญ คือ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ที่ได้พัฒนาวิชาชีพครูจนสามารถสร้างชื่อ และมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เช่น CRICED, University of Tsukuba,  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

นางสาวอรุณี พรมคำบุตร นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก . ) รุ่นที่ 7
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยมี รศ.ดร.อนันต์ พลธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปทำงานวิจัยและเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม Dr. Alan Younger ที่ School of Agricultural and Rural Development, Newcastle University
เมือง Newcastle ประเทศอังกฤษ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - เมษายน 2551

นอกจากการทำงานวิจัยแล้ว ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการสัมมนาประจำสัปดาห์ของ School of Agricultural and Rural Development ซึ่งจะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้า
และงานวิจัยในการทำงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมทั้ง จากหน่วยงานเอกชน ซึ่งถือเป็นการได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมผู้สนใจ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม สว.2 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (19 ชั้น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ เผชิญความตายอย่างสงบ” หรือการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จัดโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเครือข่ายพุทธิกา โดยได้นิมนต์ พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย

เครือข่ายพุทธิกา และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตระหนักดีว่ากลุ่มเด็กหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเรื้อรัง หรือคนที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกำลังใจและการช่วยเหลือดูแลจากคนรอบข้าง แม้ว่าโรงพยาบาลจะมีแนวทางการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ทว่าระบบโรงพยาบาลก็มีภาระในการดูแลผู้ป่วย เป็นจำนวนมาก บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลตอบ สนองต่อความทุกข์ของเด็ก และครอบครัวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสภาวะทางจิตใจที่เป็นทุกข์ เนื่องจากความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย

ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงอยากเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยสมัครเข้ามาทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็ก
หรืผู้ที่เจ็บป่วย และครอบครัวของพวกเขาผ่านกิจกรรมศิลปะ ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรใน โรงพยาบาลแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้เรียนรู้การการทำบุญรูปแบบใหม่ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมอีกด้วย


ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

มข. รับนโยบายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดึงชุมชนและนักศึกษามีส่วนร่วมปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้และกองทัพบกได้จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก” ณ ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคม และชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษา ถือเป็นพันธกิจ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานในโครงการเทิดพระเกียรติและเจริญรอยตามแนวทางแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ที่เน้นให้บุคลากร
และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดี นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสและเชิญชวนให้ประชาชน องค์กรชุมชนและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้เข้ามาประสานความร่วมมือ เกิดความใกล้ชิดและความ สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชน  

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกัน 5 จังหวัด ในแต่ละภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประสานงานมาเพื่อขอข้อมูลแผนงานและการมาดูพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีแผนงานในการปลูกป่าอยู่แล้ว ทั้งป่าเบญจพรรณ และป่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คือการปลูกป่าต้นกัลปพฤกษ์ ประกอบกับเป็นส่วนราชการที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนจะได้มาใช้ประโยชน์ นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม   จึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ในการปลูกป่า โดยจะปลูกบริเวณแปลงปลูกแฟลตป่าดู่ และบริเวณโดยรอบสนามกีฬาสีฐาน รวมถึงสองฝั่งถนนด้าน หลังแปลงเกษตร โดยจะปลูกไม้ 9 ชนิดอันได้แก่ กัลปพฤกษ์ ตะเคียนทอง ประดู่ป่า พะยอม  พยุง มะค่าโมง  ยางนา อินทนิลน้ำ มะหาดท ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ และการเตรียมหลุมปลูกไว้ให้แล้ว รวมทั้ง ได้ประสานงานเชิญชวนตัวแทนส่วนราชการ องค์กรต่างๆ มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน

รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเสริมอีกว่า ได้เชิญตัวแทนคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาประชุมร่วมเพื่อทราบถึงข้อมูลกิจกรรมแล้ว โดยขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน ได้เชิญชวนบุคลากรมาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงไปยัง บุคลากร และประชาชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ให้ผู้สนใจพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา 7.30 น. และจะกระทำพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 8.30 น. ณ บริเวณสนามกีฬาสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ยังใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมได้สวมเสื้อสีอิฐอันเป็นสีสัญลักษณ์ของสถาบัน

อุดมชัย สุพรรณวงศ์/รายงาน

“นมแม่ ” คือสายใยรักแห่งครอบครัว

“นมแม่ คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเป็นองค์ตัวอย่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยประทานพระกษีรธารา แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปสู่ประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสร้างกระแส และความตระหนักให้หญิงไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยงพร้อมอาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มข. คุณชูศรี คูชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรฝ่ายบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
“การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” จัดโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมี คุณจินตนา บุญจันทร์ รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงการให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่า พร้อมกับการได้รับ อาหารเสริมตามวัย
ที่ถูกต้อง

คุณจินตนา บุญจันทร์ กล่าวว่า เพื่อสนองต่อพระปณิธานของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร และกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัว โดยมี “ เด็ก” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดที่ถือว่า การอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การการดูแลครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เป็นมาตรฐานที่สำคัญอันหนึ่งในโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มีนโยบายบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็กเข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพดีและมีการพัฒนาการสมวัย

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ. พญ อรุณี เจตศรีสุภาพ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ปั้นบุคลากรสุขภาพให้เป็นนักวิจัยสุขภาพมืออาชีพ ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน และ งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง
“ การบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านสุขภาพ : ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเสรีได้มีการนำความรู้ใหม่ ๆ จากการดำเนินการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จึงทำให้การดำเนินการวิจัยในปัจจุบันเป็นไปอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนบริหารเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการวิจัย และยังได้รับประสบการณ์ในการกำหนดแนวปฏิบัติ ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กรที่ให้ทุนและโครงการที่ดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 6706 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม

ภาพ/ข่าว โดยคณะพยาบาลศาสตร์


ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

อนมข. ตั้งศูนย์บริการน้องใหม่ พร้อมจัดงาน “ เปิดโลกกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่” 26 – 28 พฤษภาคม นี้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม " เปิดโลกกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 26 - 28  พฤษภาคม 2552  ณ ลานสนามกีฬาหน้าหอพักหญิงที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกใหม่ของกลุ่มชมรมต่าง ๆ ในสังกัดขององค์การนักศึกษากว่า 60 ชมรมเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมและประกอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2552

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดซุ้มแนะนำชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ
การขายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การแสดงบนเวทีและการเปิดตัวของชมรมต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการแสดงของกลุ่มนักศึกษาต่างๆ อีกมากมาย   

พร้อมกันนี้  ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังได้จัดจำหน่ายเสื้อประจำรุ่นน้องใหม่  ปีการศึกษา 2552 (กัลปพฤกษ์  ช่อที่ 46 ) เพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดแต่งกายของน้องใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เสื้อน้องใหม่ (เสื้อ Freshly)   เสื้อพื้นเมือง สมุดน้องใหม่ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง  หรือนักศึกษารุ่นพี่ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ องค์การศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป
ณ องค์การนักศึกษา ( อาคารกิจกรรมนักศึกษา ข้างศูนย์อาหารและบริการ )

นอกจากนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็นศูนย์บริการน้องใหม่
ซึ่งหากนักศึกษาใหม่ท่านใด  ที่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม  รวมถึงการร้องเรียนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ สามารถสอบถาม รายละเอียดผ่านทางเว็บไชต์ขององค์การนักศึกษาฯ   ที่ www.kkusu.kku.ac.th

เสื้อ Freshly สมุดน้องใหม่ และกระเป๋าผ้า
ลดโลกร้อน ที่จัดเตรียมไว้จำหน่ายในงาน

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

นางสาวดรุณี พวงบุตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี รศ.ดร.สนั่น จอกลอย เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Mechanisms and Inheritance of
Physiological Traits Contributing to Early Season Drought Tolerance in Peanut (Arachis hypogaea L.)

นางสาวดรุณี พวงบุตร ได้เดินทางไปศึกษาและดูงานวิจัยที่ Queensland Department of Primary Industries and Fisheries เมือง Brisbane ประเทศ Australia ระหว่างเดือนกันยายน 2551 ถึง เมษายน 2552 รวมระยะเวลา
8 เดือน ร่วมกับ Dr. Nageswara Rao Rachaputi และ Dr. G.C. Wright และได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยหลายท่าน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการวางแผนงานทดลอง การผลิตถั่วลิสงในประเทศออสเตรเลีย
ตลอดจนการคิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดยคณะเกษตรศาสตร์

มข. ลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ หวังพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์ระดับชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการปศุสัตว์ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมปศุสัตว์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มข.
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการปศุสัตว์ เพื่อขยายผลของโครงการการวิจัยต่างๆ ทางด้านการปศุสัตว์ให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อนำไปสู่การปรับใช้อย่างได้ผล รวมทั้งทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในเรื่องที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางการปศุสัตว์ของชาติ โดยครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความสนับสนุน และการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติจากนายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 และ รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นพยาน จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี และ รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังเสร็จพิธีได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

บทความวิจัยอาจารย์วิศวฯ ได้รับรางวัล Certificate of Merit ในการประชุมนานาชาติ


รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนอุดหนุนคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2551 ให้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และได้รับเชิญเป็น Session Chair ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2009 (IMECS 2009) จัดโดย International Association of Engineers (IAENG) เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2552 ณ ประเทศฮ่องกง

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ได้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง Flood and Draught Automated Local Evaluation in Real Time System for Mahasarakham Province  ซึ่งมีผู้แต่งร่วมคือ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยนี้ได้รับรางวัล Certificate of Merit  The 2009 IAENG International Conference on Internet Computing and Web Services.

ภาพ/ข่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายปี 2552

คณะเภสัชศาสตร์ มข. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2552 โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรและการสร้างทีมงานคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิติ้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ได้บรรยาย เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ( KPIs) นาย บุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนา บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการตัวชี้วัด (KPIs) และ ร.ท. อานนท์ ตุลารักษ์ และทีมงานจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร


ภาพ/ข่าว โดยคณะเภสัชศาสตร์


ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

นักวิชาการ มข. วิเคราะห์อนาคตการส่งออกปศุสัตว์ไทยสดใส เชื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานสากล
ชี้สัตวแพทย์มีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อการสร้างความเชื่อถือ

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ
นักวิชาการ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ประเทศไทยได้ประกาศการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของโลก หรือ safety food ทำให้มีการ
ส่งเสริมการผลิตสัตว์ที่มีมาตรฐานทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแล ทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการผลิตสัตว์ได้นำมาตรฐานสากลหลายระบบมาใช้ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ
จนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป ขณะเดียวกันประเทศไทยยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคที่มีการแพร่ระบาดสู่คน ซึ่งจะเห็นว่าขณะนี้การเลี้ยงสัตว์ของเรากำลังเน้นไปที่ระบบฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระบบการดูแลที่ดี เรื่องของความสะอาด การไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขั้นตอนการชำแหละแปรรูป ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
ทั้งในแง่คุณค่าของอาหาร และความปลอดภัยที่ปราศจากการตกค้างของสารเคมีและสารปฏิชีวนะ ถึงอย่างไรความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกก็เป็นตัวแปร และเป็นอุปสรรคในการส่งออก การส่งออกลดน้อยลง ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสินค้าที่ปลอดภัยมากขึ้น
ซึ่งเกษตรกรไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในตลาด อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังถือว่ายังเป็นผู้ส่งออกในระดับแนวหน้าของเอเชียและมีอนาคตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในระบบการผลิตสมัยใหม่ จะมีการทำงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูแลระบบฟาร์ม สัตวบาล สัตวแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวแพทย์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทั้งระบบ
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นั่นคือการเป็นผู้รับรองคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ก่อนการส่งออก สัตวแพทย์ในปัจจุบันจึงต้องเข้าใจในการจัดการระบบฟาร์ม การดูแลอาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การใช้สารเคมีและยา และการตรวจรักษา นอกจากนี้
ในปัจจุบันสัตวแพทย์ยังมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เมื่อมีเหตุการณ์ระบาดของโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริโภคสัตว์ หรือมาจากสัตว์เลี้ยง เช่น กรณีการระบาดของไข้หวัดนก หรือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเสริมว่า บทบาทของสัตว์แพทย์กำลังขยายขอบเขตการทำงานที่กว้างออกไป ทำให้สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดหลักสูตรที่คลอบคลุม มีการจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอน ที่เน้นการปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้จริง ขณะเดียวกันองค์กรด้านการศึกษาก็ต้องแสดงบทบาทของตนเองอย่างเด่นชัด เช่นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย การเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับสังคม เช่นเดียวกับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่พร้อมจะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนการดำเนิน งานเพื่อการถ่ายทอดความรู้นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ของเรามีบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ มีผลงาน วิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง การจัดอบรมสัมมนา การประชุมวิชาการในประเด็นที่มีความสำคัญ ต่อการส่งเสริมนโยบายระดับชาติ เช่นการประชุมหัวข้อ วิกฤตเศรษฐกิจโลก : การปรับตัวของครัวไทยสู่ครัวโลก ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะเป็นการระดมนักวิชาการในด้านต่าง ๆ มาช่วยกันเสนอแนวทางในการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย และในวันที่ 4 มิถุนายน เดียวกันนี้ยังมีการสัมมนาเรื่อง โคนมสัตว์เศรษฐกิจผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสุขภาวะคนไทย ซึ่งล้วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม และเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาสังคม

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน

คณะเภสัชศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์ มข. มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดย รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้บรรยาย เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลสำหรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ต้องขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี ได้บรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง 2323 อาคาร 2 คณะเภสัช
ศาสตร์ มข.

จากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำประเด็นข้อเสนอของอธิการบดี ไปเป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ที่คณะเภสัชศาสตร์ และระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมอิมพีเรียล
ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมุ่งสู่การพัฒนาภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดยคณะเภสัชศาสตร์

“ ปีบทองเกมส์ ” มข. ครองอันดับ 8

จากการเปิดเผยของ รศ.อัมพน ห่อนาค นายกสโมสรข้าราชการฯ ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน 238 นาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28
ใน “ ปีบทองเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ผลการแข่งขันของนักกีฬาบุคลากร มข. ได้รับ 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 20 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญทอง จัดอยู่ในลำดับที่ 8 ของสถานบันต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 53 สถาบัน

ทั้งนี้ ประเภทของกีฬาที่ได้รับเหรียญ ประกอบด้วย แบดมินตัน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง, เทนนิส 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง, กอล์ฟ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง, กรีฑา 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง, เปตอง 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง, โบว์ลิ่ง 1 เหรียญทอง กับอีก 1 เหรียญทองแดง, ลีลาศได้ 1 เหรียญเงิน และแอโรบิกได้ 1 เหรียญทองแดง ส่วนฟุตบอลและเซปักตะกร้อประเภททีมชุด ก็ประสบความสำเร็จเป็นทีมชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นเดียวกัน

หัวหน้าคณะนักกีฬาฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการแข่งขันครั้งได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีจากท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะท่านอธิการบดีได้กรุณาไปเยี่ยมและจัดงานเลี้ยงเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วย รวมทั้งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารในระดับคณะอีกหลายท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับทีมกีฬายอดเยี่ยมได้แก่ ทีมแบดบินตันที่คว้าเหรียญทองได้มากที่สุด ส่วนทีมกีฬาที่ประทับใจที่สุดเห็นจะได้แก่ ทีมฟุตบอล
ที่ในรอบชิงชนะเลิศคู่แข่งขัน ม.นครพนม ขอยอมแพ้ก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันจริง และเซปักตะกร้อทีมชุด ที่สามารถชนะทีม
ม.เชียงใหม่ คู่ปรับเก่าได้อย่างขาดลอย 3 ทีมรวด และการแข่งขันที่ทรหดมากที่สุดน่าจะได้แก่ การแข่งขันเปตองประเภททีมหญิง 3 คน ซึ่งทำการแข่งขันกันตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่ 7 พฤษภาคม จนไปชิงชนะเลิศกันเสร็จสิ้นในเวลาตี 5 ของวันที่ 8 พฤษภาคม สำหรับนักกีฬา
ดีเด่นของ ม.ขอนแก่น ประจำปีนี้ ได้แก่ น.ส. จุฬาลักษณ์ พาสงค์ นักกีฬาเปตองที่เพิ่งจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานและเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่สามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองได้จากการแข่งขันที่ทรหดที่สุด
นั่นเอง

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2552  ณ. ห้องประชุมนพดล   ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ มข.
ได้ร่วมกันจัดงานวันความดันโลหิตสูงโลก (World  Hypertension  Day)  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คุณทองสมัย  ยุรชัย รองประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมงานจำนวนมาก   

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีมากมายอาทิ เจาะหาไขมันในเลือดสำหรับผู้ร่วมงาน 200 ท่านแรก การสาธิตการออกกำลังกายด้วยโยคะ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
วัดพุง ดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง แนะนำการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ภาพ/ข่าว โดยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ


ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

-


ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

-


ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

-


ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

-


ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

( วันพืชมงคล )


ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2552

( วันวิสาขบูชา )


ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2552


ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2552


ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2552

( วันฉัตรมงคล )


ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2552


ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2552


-