ในเดือนสิงหาคม 2554  พบการระบาดของไข้เลือดออกในชุมชนมหาวิทยาลัยและชุมชนสามเหลี่ยม พบผู้ป่วยมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และจากการติดตามเฝ้าระวังไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บ้านพัก หอพักต่าง ๆ รวามทั้งสถานที่ทำงาน  ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายล่าสุดที่พบป่วยเป็นไข้เลือดออก ป่วยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ขณะนี้กำลังดำเนินการควบคุมโรค  กำจัดยุงตัวแก่เต็มวัยและแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลาย  บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้รับบริการสามารถป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ได้อย่างง่าย ๆ โดยเริ่มต้นจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่ทำงาน บ้านพัก โรงเรียน  เพื่อตัดวงจรการเกิดโรคไข้เลือดออก

 

              

วิธีป้องกันโรค

     1. กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งยุงลายนั้นจะไข่ในน้ำใสค่อนข้างสะอาด (ไม่ไข่ในน้ำ  เน่า) ที่ขังนิ่ง เพียงแค่ทุกบ้านร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและรอบๆ บ้านทุก 7 วัน ก็จะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ โดยการกำจัดลูกน้ำสามารถทำได้ดังนี้

  • ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
  • ตรวจดูแจกัน และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์
  • ใส่ปลาที่กินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ลงในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
  • เก็บหรือทำลายภาชนะที่มีน้ำขังที่ไม่ใช้แล้ว
  • คว่ำภาชนะไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง
  • ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฟอกลงในน้ำจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่
  • ใส่ทรายอะเบต (abate) ชนิด 1% ลงในภาชนะ ในอัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร และควรเติมใหม่ทุก 2-3 เดือน

                                                          


  •      2. ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ยุงลายจะหากินในเวลากลางวัน ดังนั้น เมื่อต้องนอนกลางวันจึงควรกางมุ้งหรือจะหาอะไรคลุม

         อย่าให้ยุงกัดได้ และควรอยู่ในที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวก

                             

 

                                                               

                                                              การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก

http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/disease/dhf.html

http://th.wikipedia.org/wiki/โรคไข้เลือดออก,

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf.htm

http://donyaihom-sao.com/news/news_detail.php?news_id=00026