โภชนาการสำหรับหญิงให้นมบุตร

Nutrition during Lactation

wb01502_.gif (8539 bytes)

 

เนื้อหาภายในบท :

สรีระวิทยาของต่อมน้ำนม

กลไกการสร้างและหลั่งน้ำนม

เมแทบอลิซึมของแม่ในระยะให้นมบุตร

ความต้องการสารอาหารของหญิงให้นมบุตร

ผลของการขาดสารอาหารของหญิงให้นมบุตรต่อคุณภาพของนมแม่

การออกกำลังกายและการใช้สารบางอย่างในระยะให้นมบุตร

แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตร

star10t.gif (3573 bytes)