คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD ดูคะแนนสอบคัดกรองฯ
CPIRD หมดเขตรับสมัตร
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
?
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบ ขั้นตอนที่ 2 (ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRDคลิกที่นี่

และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODODคลิกที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2558
************************************************************************************************
กำหนดการทดสอบขั้นตอนที่ 2 (ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่
************************************************************************************************
-แบบฟอร์มสัมภาษณ์ (มข 21)  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มกิจกรรมของนักเรียน  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คลิกที่นี่
************************************************************************************************
จะประกาศผลคะแนนสอบทุกรายวิชา ให้ทราบตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
************************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th