สมัครตามโครงการที่มีสิทธิ์ฯ
 MDX. หมดเขตรับสมัคร
MD02. หมดเขตรับสมัคร
DTX. หมดเขตรับสมัคร
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD หมดเขตรับสมัคร
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.หมดเขตรับสมัคร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
----
 
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2559
คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (
MDX) ปีการศึกษา
2560
คลิกที่นี่

*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU