คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD หมดเขตรับสมัตร
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..043363407
ppt-consort
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

************************************************************************************************
สนามสอบการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนามสอบขอนแก่น มี 4 สนาม ดังนี้
สนามสอบที่ 1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
สนามสอบที่ 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
สนามสอบที่ 3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
สนามสอบที่ 4. โรงเรียนขามแก่นนคร  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)

************************************************************************************************
จะประกาศผลสอบข้อเขียน 7 วิชา โครงการ CPIRD/ODOD
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

************************************************************************************************