คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD ดูผลคะแนนสอบ
CPIRD ดูผลคะแนนสอบ
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.ประกาศผลสอบฯ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
 
    หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  ให้รอฟังประกาศจากทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*****************************************************************************************************
-หนังสือมอบตัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโครงการ CPIRD/ODOD ให้มารับก่อน วันที่ 9 สิงหาคม 2558
*****************************************************************************************************

กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 คลิกที่นี่
-ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (นศ.พ.ปี 1-2) คลิกที่นี่
-ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (นศ.พ.ปี 3) คลิกที่นี่
-ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (นศ.พ.ปี 4-6) คลิกที่นี่

 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th