คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
MD02.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
DTX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD รับสมัคร 1-10 ต.ค.57
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
จำนวนผู้เข้าชม
get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น

โทร..043363407
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน..เข้าสู่..เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คลิกที่นี่
สอบคัดกรองเบื้องต้น วันที่  20  กันยายน 2557

************************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่
ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดนครพนม คลิกที่นี่ (22 ส.ค.57)
รับสมัคร วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
************************************************************************************************

- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ

************************************************************************************************