สมัครตามโครงการข้างล่างนี้
 MDX. หมดเขตรับสมัครDTX. หมดเขตรับสมัคร
MD02. หมดเขตรับสมัคร
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.หมดเขตรับสมัคร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
*******************
สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
สมัครประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 32
ประจำปี 2559
คลิกที่นี่
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผู้ผ่านคัดกรองขั้นตอนที่ 1
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม MDX. คลิกที่นี่
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม DTX. คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ตารางสอบโครงการ MDX,DTX. คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
ตารางสอบโครงการ MD02 คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD) และ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (
ODOD
)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฯ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

*******************************************************************************************
คำถามที่ถามบ่อย
*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU