สมัครตามโครงการที่มีสิทธิ์ฯ
 MDX. หมดเขตรับสมัคร
MD02. หมดเขตรับสมัคร
DTX. หมดเขตรับสมัคร
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD หมดเขตรับสมัคร
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.หมดเขตรับสมัคร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 2 ก.ค.58
----
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่....การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 โควต้า มข. รหัส 001
มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คลิกที่นี่

กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ฯ  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ฯ  คลิกที่นี่


*******************************************************************************************


 

 สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  https://www.facebook.com/ToBeMedKKU

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th