สมัครตามโครงการข้างล่างนี้
 MDX. รับสมัคร 1-13 ก.ย.59
MD02. รับสมัคร 1-13 ก.ย.59
DTX. รับสมัคร 1-13 ก.ย.59
ODOD.รับสมัคร 1-13 ก.ย.59
CPIRD.รับสมัคร 1-13 ก.ย.59
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.รับสมัคร 1-31 ส.ค.59
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
----
ppt
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา
2560
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (
MDX)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่
*******************************************************************************************
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD) และ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (
ODOD)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่
*******************************************************************************************
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (
DTX)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่
*******************************************************************************************
คำถามที่ถามบ่อยๆ
*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU