สมัครตามโครงการที่มีสิทธิ์ฯ
 MDX.สมัคร 25 สค.-3 กย.58
MD02.สมัคร 25 สค.-3 กย.58
DTX.สมัคร 25 สค.-3 กย.58
ODOD สมัคร 4-9 ก.ย.58
CPIRD สมัคร 9-19 ต.ค.58
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.สมัคร 1-31 สค.58
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 2 ก.ค.58
PPT/-PPS
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่....การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX.)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.(MD02)  และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX.)
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ตารางสอบ วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
แผนที่เดินทางไปสนามสอบ
แผนผังสนามสอบที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (คลิกที่นี่)
แผนผังสนามสอบที่ 2 โรงเรียนกัลยาณวัตร (คลิกที่นี่)
แผนผังสนามสอบที่ 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (คลิกที่นี่)
แผนผังสนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิกที่นี่)
*******************************************************************************************
ขอเชิญ..
ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครโครงการ MDX.
เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้ว..หมอสีอิฐ"
ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 08.45-09.45 น.(ระหว่างรอบุตรหลานเข้าสอบวิชาแรก)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หรือ โรงเรียนกัลยาณวัตร
ดำเนินการโดย สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ติดตามรายรายเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องทางใหม่ ผ่าน Facebook สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU
*******************************************************************************************

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกดูรายละเอียดที่นี่

*******************************************************************************************

************************************************************************************************************************

 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th