คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูคะแนนสอบ 6 ต.ค.นี้
MD02.ดูคะแนนสอบ 6 ต.ค.นี้
DTX. ดูคะแนนสอบ 6 ต.ค.นี้
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD รับสมัคร 1-10 ต.ค.57
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
จำนวนผู้เข้าชม
get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น

โทร..043363407

สามารถชำระค่าสมัครฯ
ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
7 eleven
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน..เข้าสู่..เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น
มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (30 ก.ย. 57)
สำหรับการสมัครสอบ 7 รายวิชา ระบบจะสมัครให้โดยอัตโนมัติ ทาง สสจ. จะชำระค่าสมัครสอบให้
หาก ODOD ต้องการสมัคร CPIRD ด้วย ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครเอง

************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่(24 ก.ย.57)
************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2
โครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่(24 ก.ย.57)
************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่(24 ก.ย.57)
-
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ สำหรับ DTX คลิกที่นี่
-
แบบฟอร์มหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ DTX คลิกที่นี่
************************************************************************************************
คะแนนสอบทุกรายวิชาจะประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
************************************************************************************************
กำหนดการทดสอบขั้นตอนที่ 2 (ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่
-
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ การรับบุคคลเข้าศึกษา (มข.22) คลิกที่นี่
-
แบบฟอร์มกิจกรรมของนักเรียน  คลิกที่นี่
-
แบบฟอร์มหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ    คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มทำบัตรตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คลิกที่นี่
************************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่
ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดนครพนม คลิกที่นี่ (22 ส.ค.57)
รับสมัคร วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
************************************************************************************************

- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ

************************************************************************************************