คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX. หมดเขตรับสมัครDTX. หมดเขตรับสมัคร
MD02. หมดเขตรับสมัคร
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
*******************
001-cpird/ odod

cpird/odod รอบแรก
mdx / md02 / dtx
cpird/odod (เพิ่มเติม)
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
คณะแพทยศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....

*******************************************************************************************
การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560
จะยังคงเหลือเฉพาะโครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. เท่านั้น
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบขั้นตอนที่ 2 ภายใน 14 มีนาคม 2560

*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU