คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
MD02.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
DTX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
ODOD รับสมัคร 25-29 ส.ค.57
CPIRD รับสมัคร 1-10 ต.ค.57
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
จำนวนผู้เข้าชม
get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น

โทร..043363407
ppt
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน..เข้าสู่..เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ MDX,MD02,DTX. วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557
************************************************************************************************
แผนที่ไปสนามสอบต่างๆ
ผังสนามสอบที่ 1 ผังสนามสอบที่ 2 (แก้ไข อาคาร 4 ชั้น 1 แก้เป็นชั้น 4, ชั้น 2 เป็นชั้น 3, ชั้น 3 เป็นชั้น 2,
อาคาร 5 ชั้น 1 แก้เป็นชั้น 2, ชั้น 2 เป็นชั้น 3, ชั้น 3 แก้เป็นชั้น 4)
 
ผังสนามสอบที่ 3,  ผังสนามสอบที่ 4 (แก้ไข ห้องสอบที่ 68-75 เดิมเป็นอาคาร 6 แก้ไขเป็น อาคารพัฒนาผู้เรียน)
ผังสนามสอบที่ 5 ผังสนามสอบที่ 6 ผังสนามสอบที่ 7
************************************************************************************************
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก
************************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คลิกที่นี่
รับสมัครคัดกรองเบื้องต้น วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557

************************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่
ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดนครพนม คลิกที่นี่
(22 ส.ค.57)
รับสมัคร วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
************************************************************************************************

- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ

************************************************************************************************