คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. หมดเขตรับสมัคร
MD02.หมดเขตรับสมัคร
DTX. หมดเขตรับสมัคร
โครงการ ODOD MD07-09
โครงการ CPIRD(MD03-05,11)
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
จำนวนผู้เข้าชม
get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น

โทร..043363407
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน..เข้าสู่..เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ MDX,MD02,DTX. วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557
************************************************************************************************
แผนที่ไปสนามสอบต่างๆ
************************************************************************************************

- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ

************************************************************************************************