คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD ดูผลคะแนนสอบ
CPIRD ดูผลคะแนนสอบ
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.ประกาศผลสอบฯ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
 
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 (ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์) มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่ 
และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODODคลิกที่นี่ 
************************************************************************************************
แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกศึกษาแพทย์
โครงการ CPIRD คลิกที่นี่ 
โครงการ ODOD คลิกที่นี่ 
************************************************************************************************
สถานที่ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2557
MD03/
MD07 : ห้องประชุมสุจินต์ พลากรกุล ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ขอนแก่น
รายละเอียดการทำสัญญา รพ.ขอนแก่น CPIRD คลิกที่นี่ ODOD คลิกที่นี่

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในการทำสัญญา รพ.ขอนแก่น CPIRD คลิกที่นี่ /  ODOD คลิกที่นี่

************************************************************************************************
MD04/MD08 :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
************************************************************************************************
MD05/MD09 : ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.อุดรธานี
************************************************************************************************
MD11 : ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาสารคาม
************************************************************************************************
-หนังสือมอบตัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มารับก่อนเปิดเทอม เดือนสิงหาคม 2558 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
************************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th