คลิกตามต้องการด้านล่างนี้
 MDX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบDTX. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
MD02. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
*******************
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
ผู้สมัครสอบ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้แล้ว...

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่
22-23 ตุลาคม 2559

ณ สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร และ โรงเรียนขามแก่นนคร
*******************************************************************************************
ตารางสอบโครงการ MDX,DTX. คลิกที่นี่
  /ตารางสอบโครงการ MD02 คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
แผนที่บอกเส้นทางไปสนามสอบต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
แผนผังสนามสอบ MD02  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คลิกที่นี่
แผนผังสนามสอบ MD02  โรงเรียนกัลยาณวัตร   คลิกที่นี่
แผนผังสนามสอบ MD02  โรงเรียนขามแก่นนคร  คลิกที่นี่
แผนผังสนามสอบ MDX,DTX.  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   คลิกที่นี่

*******************************************************************************************

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU