โครงการ MDX.
คลิกที่นี่

โครงการ MD02
คลิกที่นี่

โครงการ DTX.
คลิกที่นี่

โครงการ ODOD.(MD07-09)
 คลิกที่นี่

โครงการ CPIRD.(MD03-05,MD11)
คลิกที่นี่

รับตรง โควต้า มข. (รหัส 001)
คลิกที่นี่

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
(กสพท.)

คลิกที่นี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
คลิกที่นี

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์

เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

mail.kku

Google  /  Facebook

 


 -ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รับตรงผ่าน กสพท. เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ตั้งแต่ 5-9 มิถุนายน 2557

******************************************************************************************
ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์
คลิกที่นี่

******************************************************************************************
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

สำนักงานบริการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


******************************************
************************************************
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?
- คำตอบ
-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ

******************************************************************************************
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 

 

www.free-counter-plus.com

 

ลิขสิทธิ์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..043-363407, 043-363429 โทรสาร 043-203755
webmaster : kchaiy@kku.ac.th