คลิกเลือกรายการข้างล่างนี้
 MDX. ดูผลคะแนนสอบDTX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02. ดูผลคะแนนสอบ
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 6 มิ.ย.59
*******************
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....

*******************************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2
(ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ CPIRD และ ODOD  คลิกที่นี่
-กำหนดการทดสอบ ขั้นตอนที่ 2 
คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ มข. 22  
คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มอธิบายกิจกรรม  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มขอทำบัตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คลิกที่นี่

*******************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ ร่วมกับ โควต้า มข. (รหัส 001)
ครงการ CPIRD/ODOD ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่

*******************************************************************************************
 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร..043-203755,  043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU