วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น คว้าถ้วยพระราชทาน การประกวด “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” ๕๔

fon_final001.jpg

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับอีสานทีวี จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อน ลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๔” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔ รอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมชมการประกวดประกวด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

fon_final_2.jpg

     การประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อน ลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๔” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕ วง เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร วงโปงลางศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย และ วงหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความความสนุกสนาน โดยที่วงโปงลางแต่ละวงต่างขนกองเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง ผลปรากฏว่า วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ใช้ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ผนวกกับการแสดงที่มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผสมผสานกับการขับร้องและการบรรเลงดนตรี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลนางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ไปครองได้อีกหนึ่งรางวัล


fon_final_10.jpg   รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการตัดสินการประกวด ได้แนะแนวทางกับวงโปงลางที่เข้าร่วมประกวดว่า การเลือกเครื่องดนตรีที่ดีจะทำให้การบรรเลงมีความไพเราะมากขึ้น จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการบรรเลงดนตรี และควรให้พื้นที่ของเวทีมีความสมดุล ไม่ให้มีช่องว่าง หรือแน่นจนเกินไป พร้อมชื่นชมการบรรเลงดนตรี ประกอบกับการแสดงแต่ละวงมีพัฒนาการที่ดี
fon_final_9.jpg   หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า ขอขอบคุณ และภูมิใจกับวงโปงลางที่เข้าร่วม พร้อมกล่าวชื่นชมวงโปงลางทุกวงที่ทำสุดความสามารถจนชนะใจคณะกรรมการและผู้ชม การประกวด โดยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งการแสดงแต่ละชุด เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นทำให้เกิดความตระหนัก และเกิดความสำคัญกับพื้นแผ่นดินอีสาน ซึ่งชนะหรือแพ้ไม่สำคัญ แต่ความสำคัญของการมาประกวดคือทุกทำอย่างเต็มที่แต่เอาชนะใจผู้ชมทุกท่าน

 fon_final_7.jpg   ด้าน นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ผู้ควบคุมวงโปงลางแสนเมือง กล่าวว่า การผ่านเข้าในรอบชิงชนะเลิศได้ ทุกวงต้องมีความสามารถเป็นอย่างมาก จึงได้มีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของการประกวด และผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศก็ถือว่าวงได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งได้นำประสบการณ์การประกวดจากครั้งที่แล้ว พยายามพัฒนาวง แก้ไขจุดด้อย ทำให้การแสดงในครั้งนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะความเป็นอีสานการประกวดในลักษณะนี้ควรจัดขึ้นทุก ปี ซึ่งเป็นการทำให้เกิดความตระหนัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอีสานfon_final_8.jpg   “น้องปุยฝ้าย” นางสาวนิลุบล แสงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น หนึ่งในสมาชิกวงโปงลางแสนเมือง กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากการประกาศผลการประกวดว่า มีความตื่นเต้น และดีใจอย่างบอกไม่ถูก แต่ก่อนการประกวดก็ได้เผื่อใจไว้เช่นกัน แต่หลังจากการประกาศผลรางวัลอื่นๆ ผ่านไปก็เหลือเพียงสองวงเท่านั้น เมื่อคิดว่าวงตนเองมีสิทธิ์คว้ารางวัลชนะเลิศในตอนนั้นก็มีความกดดัน เมื่อผลประกาศว่าเป็นวงของเราได้รับรางวัลก็ดีใจมาก และชื่นชมความสามารถของวงโปงลางวงอื่นๆ ที่เข้าร่วมประกวด  พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจกับวงโปงลางทุกวงที่เข้าร่วมประกวดว่า แม้ครั้งนี้จะพลาดรางวัลแต่ในการประกวดครั้งต่อไปแต่ละวงก็ล้วนมีสิทธิ์ได้ รับรางวัลชนะเลิศเช่นกัน

-----------------------------------------


     สรุปผลการประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ   วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ รับถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ วงโปงลางศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย และ วงหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลกั๊บแก้บยอดเยี่ยม วงหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาพบรรยากาศการประกวด

fon_final002.jpg

fon_final003.jpg

fon_final_6.jpg

fon_final_4.jpg

fon_final_3.jpg

fon_final_1.jpg

fon_final_5.jpg

สำนักวัฒนธรรม ข่าว/ภาพ